Marknadsför kvalitetsträvaror från norra Sverige

 

  • Den för trävaror bästa barrskogen växer i norra Sverige.
  • Här bedriver vi sedan 1976 vår verksamhet.
  • Vårt motto är rätt kvalitet till rätt ändamål.
  • Vi har i vårt team en gedigen kunskap om skog-såg-marknad, vilket är en stor tillgång i vår strävan att förena träets möjligheter med marknadens krav.
  • Vi vill därmed också medverka till att förbättra det miljövänliga träets konkurrensförmåga jämfört med andra ej förnybara material.