Att sälja och köpa trä bygger på förtroende

 • Vi har genom utpräglat kvalitets- och service-tänkande under många år byggt upp väletablerade relationer med sågverk och marknad.
 • Vi erbjuder sågade och vidareförädlade trävaror ändamålsanpassade för olika behov vad gäller t.ex.
  • dörr-, fönster- och möbeltillverkning
  • fingerskarvat, exaktkapat virke till snickeri- och byggnadsindustrin.
  • limfog, limträ och golv
 • Vi har goda kontakter på transportsidan och kan därför erbjuda alternativa transportlösningar
 • Vi erbjuder specialsågade dimensioner, sortering och torkning enligt kundens önskemål

Trävaruagentur med lång och stabil bakgrund

 • Vår kunniga personal har lång erfarenhet och stor kunskap om trävaruaffärer.
 • Vi marknadsför trävaror på alla kända marknader.
 • Vi lägger stor vikt vid långsiktiga affärsförbindelser.
 • Vi ser till att varorna levereras i rätt tid samt att transporten sker på bästa möjliga sätt för att undvika skador.
 • Vi samordnar befraktningar.